Dwight Dissels

zing met het Amsterdam Gospel FireChoir in het

Zaantheater

FireChoir viert 10-jarig jubileum.

Op 8 juni vierden wij ons 10e jubileum met ons "Oh Happy Day" concert in het Zaantheater.

Dwight Dissels

Speciale gastuitvoerder Dwight Dissels verrukte het publiek de hele avond met verschillende liedjes, zijn uitgebreide vocale bereik onthullende, charisma en vloeiende toon. Door de reactie van het publiek was het duidelijk dat ze er absoluut dol op waren! Het koor vond het geweldig om met zo'n getalenteerde en professionele solist te werken. Helaas kunnen we geen video van Dwight tonen.

Pam Osher

Onze andere gastsolist die avond was Pam Osher, een getalenteerde jonge vrouw die grote vorderingen maakt in haar muziek carrière door haar diepe, rijke en zeer expressieve stem. Ze heeft verschillende seizoenen met FireChoir opgetreden en we bedanken haar voor het brengen van zoveel vreugde en klasse aan onze concerten.
Naast onze twee gastsolisten hebben we binnen het koor verschillende solisten die ook geweldige uitvoeringen hadden. We danken deze zangers die veel extra uren hebben gegeven ter voorbereiding op hun uitvoeringen. We waarderen hun tijd en talent die ze hebben gegeven om dit concert tot een succes te maken.

Naast onze twee gastsolisten hebben we binnen het koor verschillende solisten die ook geweldige uitvoeringen hadden. We danken deze zangers die veel extra uren hebben gegeven ter voorbereiding op hun uitvoeringen. We waarderen hun tijd en talent die ze hebben gegeven om dit concert tot een succes te maken.

Het is ongelooflijk wat een 100+ stemkoor (bestaande uit vrijwilligers) kan bereiken. Ik juich FireChoir toe voor het onthouden van 18 nummers met choreografie binnen 14 weken. Als professioneel koorregisseur / dirigent kan ik zeggen dat FireChoir misschien een van de weinige koren in Nederland is die dit kunnen doen. Ik wist dat ze de uitdaging aankonden, omdat ze direct konden ingaan om op te treden in de Streisand-concerten. Bedankt FireChoir voor zo'n uitstekende prestatie!

Doug Raught

Memories

Image

Dwight Dissels

zing met het Amsterdam Gospel FireChoir in het

On 8 June, we celebrated our 10th anniversary with our "Oh Happy Day" concert at the Zaantheater.

Special guest performer Dwight Dissels delighted the audience throughout the evening with several songs, revealing his extensive vocal range, charisma and smooth tone. By the reaction of the audience, it was clear they absolutely loved it! The choir was thrilled to work with such a talented and professional soloist. Unfortunately, we are not able to show video of Dwight.

Our other guest soloist that evening was Pam Osher, a talented young woman who is making great strides in her music career through her deep, rich and very expressive voice. She has performed with FireChoir for several seasons and we thank her for bringing so much joy and class to our concerts.

Besides our two guest soloists, we have several soloists within the choir who also had stellar performances. We thank these singers who gave many extra hours preparing for their performances. We appreciate their time and talent they gave to make this concert a success.

It is incredible what a 100+ voice choir (consisting of volunteers) can accomplish. I applaud FireChoir for memorizing 18 songs with choreography within 14 weeks. As a professional choir director/conductor, I can say that FireChoir is perhaps one of only a handful of choirs in the Netherlands that could do this. I knew they were up to the challenge since they were able to step in on a moment's notice to perform in the Streisand concerts. Thank you FireChoir for such an excellent performance!

Doug Raught

Memories